Zbog velikih materijalnih šteta na biljnoj proizvodnji  nastalih zbog izostanka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, što je posljedica suše, proglašena je elementarna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Štete od elementarne nepogode prijavljuju se u Općini Vrbanja najkasnije do 26.08.2015. godine, putem obrasca EN-P koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

U prijavi se obvezno navodi OIB,  te obvezno prilaže UPISNIK, vlasnički ili posjedovni list.