Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja Klasa: 320-02/09-01/1883 Ur.broj: 2212/08-01/01-09-1 od 12. listopada 2009. godine, članka 30. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br.17/09) i članka 27. Poslovnika Općinskog  vijeća Vrbanja, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2009. godine  donijelo  je:

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja

Tekst Odluke preuzmite ovdje