Sukladno raspisanom Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja,  KLASA: 022-01/20-01/76; URBROJ: 2212/08-01/01-20-2 od 21.01.2020. god. te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje javnih potreba od 20.05.2020. god., financijska sredstva za 2020. godinu dodjeljuju se za 29 prijavitelja.

Odluku o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja u 2020. godini možete preuzeti: OVDJE