2. ožujka – Telefonskim putem Općina Vrbanja je obaviještena od strane HEP-a o nestanku električne energije u mjestu Vrbanja, dana 6. ožujka 2012. godine od 9,00 do 9,30 sati, zbog radova na mreži.