Poštovani srednjoškolci,

obavještavamo Vas da je Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 13. rujna (petak) donijelo odluku o sufinanciranju prijevoznih karata za učenike putnike.

Cijena učeničke mjesečne karte, koju će na kraju snositi učenik je 50,00 kuna za sve relacije iz naše općine:

* Vrbanja – Županja 50,00 kn

* Soljani – Županja 50,00 kn

* Strošinci – Županja 50,00 kn

* Vrbanja – Vinkovci 50,00 kn

* Soljani – Vinkovci 50,00 kn

* Strošinci – Vinkovci 50,00 kn