Poštovani  poljoprivrednici!

Rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu putem aplikacije AGRONET je od                 1. ožujka do 15. svibnja 2014. godine. Iznimno od tog razdoblja, zahtjev za krave dojilje i mliječne krave podnosi se od 1. travnja do 15. svibnja, a za ovce i koze podnosi se od 1. ožujka do 30. travnja 2014. godine. Za sve poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti sami elektronički popuniti zahtjev pomoć im mogu pružiti djelatnici Savjetodavne službe.

Ured Savjetodavne službe u Drenovcima, Vladimira Nazora 8, u dogovoru s Regionalnim uredom APPRRR Vukovar, a na zahtjev Sektora za izravnu potporu APPRRR Zagreb, nadležan je za pomoć pri popunjavanju zahtjeva za sva naselja na područjima Općina Drenovci, Vrbanja i Gunja. Radno vrijeme Ureda je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati. Svi poljoprivrednici sa spomenutog područja bit će pozvani telefonskim putem, stoga ih molimo da se pridržavaju dogovorenih termina za ispunjavanje zahtjeva. Potrebno je ponijeti korisničko ime i zaporku za pristup AGRONET-u.

Popunjeni i potpisani obrasci zahtjeva (jedan primjerak) s 20 kn takse mogu se poslati poštom s povratnicom u Regionalni ured APPRRR u Vukovaru (adresa: APPRRR, Olajnica 19, 32000 Vukovar), dakle nije potreban odlazak u Vukovar. Drugi primjerak zahtjeva  poljoprivrednici trebaju zadržati kod sebe, zajedno s potpisanom i ovjerenom povratnicom od strane APPRRR koja služi kao dokaz o predaji zahtjeva u zakonskom roku.

Za sve informacije možete se obratiti na:

– telefone:  032/862-804 i 032/862-805 – mobitele:  091/4882-869 (Nada Matić) i 091/4882-843 (Marina Kalistović) – adrese e-pošte: marina.kalistovic@savjetodavna.hrnada.matic@savjetodavna.hr

Važno:

U slučaju da imate promjene posjeda u ARKOD-u (upis, ispis) rok za izmjene je                 do 2. travnja 2014. uz obvezan odlazak u Regionalni ured APPRRR u Vukovar.

SAVJETODAVNA  SLUŽBA