Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. godine donijelo Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji s tvrtkom Strunje-trade d.o.o. Privlaka.

 

Na istoj sjednici donesena je Odluka da će obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada na području Općine Vrbanja privremeno obavljati komunalno društvo Vranjevo d.o.o. Otok tel:  032/395-358

 

Slijedeći odvoz miješanog komunalnog otpada vršit će se dana 31. kolovoza 2023. godine (četvrtak) u sva tri naselja naše Općine s  početkom od 7,30 sati.

Odvoz razdvojenog otpada koji se vrši jednom mjesečno (papir – plavi spremnik i plastika – žuti spremnik) kreće od idućeg tjedna.

S obzirom na izvanrednu situaciju molimo za razumijevanje i strpljenje.

Za sve upite možete se obratiti u Općinu Vrbanja na tel. 032/863-108