Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja, koju je općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo 11. ožujka 2015. godine, započela izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/05).

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbanja