Veterinarska stanica d.o.o. Županja
Veliki kraj 18, Županja
Mob: 099 218 8323
e-mail: dddzupanja@gmail.com
Županja, 20.06.2024.

OPERATIVNI PLAN – monitoring i suzbijanje ličinki ( larvicidni tretman) na području Općine Vrbanja, (02. akcija 24.06.2024.)

Poštovani, na temelju ugovora, a sukladno Programu mjera i Provedbenom planu obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Vrbanja za 2024. godinu, Veterinarska stanica Županja – DDD služba kao ovlašteni izvršitelj, dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.

Planirane aktivnosti :
Djelatnici DDD službe provesti će praćenje i suzbijanje komaraca u leglima komaraca na području Općine Vrbanje na mjestima gdje se monitoringom utvrdi prisutnost te razvojni
stadij (ličinke ili odrasli oblici).

Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:
Aktivnosti vezane uz praćenje i suzbijanje komaraca u vodama stajaćicama i vodenim retencijama na otvorenom prostoru provoditi ćemo 24.06.2024. u vremenu od 8:00 do 14 : 00
sati.
Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti za larvicidne tretmane predviđene godišnjom dinamikom Suzbijanje komaraca u leglima provoditi ćemo na način da ćemo izvršiti pregled navedenih površina. Legla u kojima je tijekom pregleda utvrđena prisutnost ličinki tretirati ćemo dozvoljenim larvicidima. Za suzbijanje ličinki
komaraca koristiti ćemo larvicide čija je učinkovitost dokazana u čistima, ali i u zagađenim vodama. Izbor formulacije biti će prikladan karakteristikama legla (tekući larvicidi ili larvicidi u tabletama ).
U aktivnostima suzbijanja ličinki komaraca u leglima planiramo koristiti sljedeća sredstva:
1. DIMILIN SC 15, aktivna tvar diflubenzuron (15%)
2. TB-2, aktivna tvar diflubenzuron (2%)
Sredstva planiramo primjenjivati uz korištenje ručnih tlačnih prskalica.
Tijekom provođenja aktivnosti suzbijanja komaraca voditi će se zapisi podataka o obavljenom suzbijanju komaraca prema Obrascu u (upitnik o žarištu komaraca o čemu će se voditi evidencija o obavljenom poslu i zatečenom stanju).

Larvicidni tretman će obaviti
1. Baboselac Mladen
2. Pranjić Terezija

Žarišta koja ćemo tretirati:
ŽARIŠTA OPĆINE VRBANJA
1. 1/2024 Strošinci, Matije Gupca (ulaz)
2. 2/2024 Strošnci, Vladimira Nazora
3. 3/2024 Strošinci, Paštanska
4. 4/2024 Strošinci, Braće Radića
5. 5/2024. Strošinci – Bradstva i Jedinstva
6. 6/2024 Soljani, Josipa Kozarca – lijeva strana
7. 7/2024. Soljani, Matije Gupca (kod farme)
8. 8/2024. Soljani, Ljudevita Gaja
9. 9/2024. Soljani, Tomislavova (kod škole)
10. 10/2024. Soljani, Vrbanjska
11. 11/2024. Vrbanja, Rastoke (od 113.)
12. 12/2024. Vrbanja, Josipa Kozarca
13. 13/2024. Vrbanja, Matije Gupca
14. 14/2024. Vrbanja, Rastoke
15. 15/2024. Vrbanja, Tiganj
16. 15/2024. Vrbanja, Kolodvorska (poprečni kanali)
Dostaviti
1. općina Vrbanja
2. Sanitarna inspekcija
3. ZZJZ – Ispostava Županja