Vlada RH je dana 28.12.2017. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode nastalih u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH).

Temeljem navedene Odluke Vlade RH i dostavljenog popisa osoba kojima je dodijeljena pomoć, Općina Vrbanja je dana 11. i 12.01.2018. godine izvršila isplatu sredstva na račune osoba (oštećenika) koji su prijavili štetu na poljoprivrednim kulturama nastalima uslijed elementarne nepogode nastale u 2017. godini.

OPĆINA VRBANJA