U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije provedeno je obavještavanje javnosti, s naglaskom na osjetljivu populaciju sukladno Rješenjima Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji na području Općine Vrbanja i to za naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci, te Vas ovim putem izvještavamo o istom.

Navedeno Rješenje se nalazi na internetskoj stranici Društva (http://vvk.hr/kvalitetavode.html). Voda na području Općine Vrbanja može se koristiti za piće, u skladu s navedenim Rješenjem Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenoj ljudskoj potrošnji. U slučaju bilo kakve promjene ćemo vas izvijestiti kao i naše korisnike.

S poštovanjem,

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.