Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za

subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na

području Općine Vrbanja” dana 09. rujna 2014. godine.

Natječaj je zatvoren 09. listopada 2014. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno 8

prijava od čega je svih 8 cjelovito i zadovoljava uvjete natječaja.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja

obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše

1.000.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s

najviše do 800.000,00 kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 25.000,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od

82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn (s PDV-om) po sustavu, odnosno

49.500,00 kn (s PDV-om) ukoliko se sufinanciraju dva sustava OIE.

Iznos u visini od 80% odnosno do najvećeg iznosa od 24.000,00 kn po sustavu bit ce

sufinanciran iz sredstava Fonda, a preostali iznos u visini od 2,5%, odnosno do najvećeg

iznosa od 750,00 kn po sustavu, bit ce sufinanciran iz sredstava Općine Vrbanja.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 8 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE