Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08), Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje natječaja (NN, br.45/09), Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 40/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Vrbanja o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja (Klasa: 320-02/09-01/1883, Urbroj: 2212/08-01/01-09-1) od 12. listopada 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja objavljuje:

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrbanja

Tekst natječaja preuzmite ovdje