Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. i članka 52. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10 i 63/11) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i Strošinci, Klasa: 320-02/11-01/1574, Urbroj: 2212/08-01/01-11-1, od dana 06. rujna 2011. godine, objavljuje:

J A V N I    N A T J E Č A J


za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani i Strošinci

¨

Cjelokupni tekst natječaja prezmite ovdje: Natječaj za zakup PZ 2011.

Obrazac ponude natječaja preuzmite ovdje: Ponuda za natječaj za zakup PZ 2011.

Drugi obrasci:

Izjava za fizičke osobe da nema u zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Izjava za fizičke osobe o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje ima u zakupu.

Izjava za pravne osobe da nema u zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Izjava za pravne osobe o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje ima u zakupu.

¨

Napomena: Izjava se ovjerava kod javnog bilježnika.