Poštovani,

 

temeljem pojave afričke svinjske kuge, a sve u svrhu zaustavljanja širenja iste, objavljujemo  Naredbu Ministarstva poljoprivrede o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj KLASA: 322-02/21-01/06, URBROJ: 525-09/556-23-12 od 28. lipnja 2023. godine te Rješenje o određivanju zona ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge  KLASA:  UP/I-322-01/23-01/22, URBROJ: 525-09/555-23-1 od 27. lipnja 2023. godine.

 

Molimo Vas da se pridržavate svih propisanih mjera kako bi se zaustavilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.

 

NAREDBA O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZONA OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE