Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje:
¸

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“

¸
Poziv za iskaz interesa (u nastavku teksta: Poziv) objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.
¸

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje POZIV ZA ISKAZ INTERESA za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“Poziv za iskaz interesa (u nastavku teksta: Poziv) objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te  strukturnih i Kohezijskog fonda.

¸

Cjelokupni tekst poziva preuzmite ovdje.

Dodatak A –  Kontrolni obrazac.doc

Dodatak B – Prijavni obrazac.doc