OPĆINA VRBANJA U SKLOPU KULTURNOG PROLJEĆA POKLANJA SVOJIM MJEŠTANIMA

PREDSTAVU „MARIKA“ KOJA ĆE SE ODRŽATI U VRBANJI – DOM KULTURE 22.05.2016. god. (NEDJELJA)

U 20,00 SATI.

ULAZ JE BESPLATAN!