Izvršni odbor Lovačke udruge “Srnjak” Vrbanja u skladu s člancima 75., 76. i 79. Zakona o lovstvu (NN br. 140/05 i 75/09), na svojoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2011. godine, donosi:

 

GODIŠNJI PLAN

ZA PODUZIMANJE ODREĐENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI U LOVIŠTU BROJ: XVI/114 “SELIŠTE”, LOVAČKE UDRUGE “SRNJAK” VRBANJA, ZA LOVNU 2011./2012. GODINU

¸ 

Članak 1.

Lovačka udruga “Srnjak” Vrbanja kao lovoovlaštenik u lovištu broj XVI/114 “Selište” donosi i propisuje određene mjere za sprječavanje šteta od divljih svinja, jelena običnog i srne obične (u daljnjem tekstu “krupna divljač”).

 

Članak 2.

Korisnici poljoprivrednog zemljišta na području lovišta XVI/114 “Selište” imaju pravo i dužnosti u skladu s ovim Godišnjim planom i člankom 79. Zakona o lovstvu:

* odgovarajućim sredstvima poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači u svojim rasadnicima, voćnim nasadima i na usjevima, te surađivati u poduzimanju mjera za sprječavanje štete od divljači na svom zemljištu sredstvima dobivenim od lovoovlaštenika prema njegovim uputama

* priopćavati, bez odgađanja, lovoovlašteniku okolnosti koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje štete koju može nanijeti divljač na njihovu zemljištu, a i obvezno ga obavijestiti o započetoj šteti,

* omogućiti lovoovlašteniku da na njihovu zemljištu poduzima mjere za sprejčavanje štete od divljači.

* ukloniti poljoprivredne usjeve najkasnije mjesec dana od agrotehničkog vremena za berbu i žetvu uroda

 

Članak 3.

Mjere za sprječavanje štete od divljači su:

* Čuvanje usjeva i nasada, te postavljanje plašila,

* Izgon divljači s ugroženog zemljišta,

* Ograđivanje zemljišta te uporaba mehaničkih i kemijskih zaštitnih sredstava, odnosno repelenata,

* Postavljanje vidljivih i zvučnih plašila (zvona, klepki, limenih kutija i drugih sredstava koji daju zvuk),

* Ostale uobičajene mjere i efikasne mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači.

 

Članak 4.

Lovačka udruga “Srnjak” Vrbanja kao lovoovlaštenik dužna je poduzimati sljedeće mjere:

* Nabaviti zaštitna sredstva za sprječavanje štete iz članaka 2. i 3. ovog Godišnjeg plana (mehaničkih i kemijskih repelenata),

* Pravovremeno i besplatno raspodijeliti odgovarajuća zaštitna sredstva korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev i dati upute za njihovu upotrebu,

* Za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka ovog članka, korisnik zemljišta je dužan lovoovlašteniku dati na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta,

* Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ograđivanje voćaka, plantažnih kultura i sličnih nasada korisnika zemljišta, radi sprječavanje štete od divljači.

 

Članak 5.

Korisnici zemljišta sukladno članku 80.  Zakona o lovstvu (NN br. 140/05 i 75/09) imaju pravo zahtijevati provođenje mjera za sprječavanje štete od divljači od nadležnog upravnog tijela, ako smatraju da lovoovlaštenik prava lova ne postupa u skladu s člankom 4. ovog Godišnjeg plana.

 

Broj: 15/2011.

Vrbanja, 28. ožujka 2011.

Predsjednik udruge:

Ivica Žaper