REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Sukladno odredbama Zakona o financiranju aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11 i 27/12), te Obveznim uputama broj FL I Državnog izbornog povjerenstva, u svezi provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe u lokalnim izborima 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja donosi:

ODLUKU

o imenovanju koordinatora za financije

*

I.

Hrvoje Pišćak imenuje se financijskim koordinatorom Općine Vrbanja za financije u lokalnim izborima 2013. godine.

II.

Općinski koordinator za financije obavlja poslove temeljem Zakona o financiranju aktivnosti i izborne promidžbe i obvezatnih uputa FL I i drugih uputa DIP-a.

III.

Ista osoba zadužena je za financije za OIP.

IV.

Podaci o općinskom koordinatoru za financije:

Hrvoje Pišćak,

U Vrbanji, 1. svibnja 2013. godine

Predsjednik OIP

Nataša Janjić