Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj 125/08) i članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), te članka 46. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 17/09) i članka 6. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 18/10), Načelnik Općine Vrbanja kao davatelj koncesije, objavljuje:

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti

– dimnjačarski poslovi na području Općine Vrbanja

¸

Cjelokupni tekst preuzmite ovdje.