Načelnik Općine Vrbanja na temelju Programa potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2020. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/2020) objavljuje:

JAVNI POZIV

POTPORE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE OPĆINE VRBANJA ZA 2020. GODINU

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Općine Vrbanja za provedbu Programa potpore razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2020. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/2020, u daljnjem tekstu: Program), s ciljem poticanja gospodarskog rasta, razvoja i ostvarenja gospodarske politike Općine Vrbanja, te razvoja poduzetništva i poljoprivrede.

Potpore ovog Poziva dodjeljuju se sukladno Programu potpora razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Vrbanja za 2020. godinu:

  • Državne potpore usklađene s Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) i Uredbi Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba br. 702/2014.
  • Potpore male vrijednosti usklađene s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi

  • U okviru ovog Poziva pojedini korisnik se možeprijaviti na više mjera s najvišim kumulativnim iznosom od 50.000,00 kuna po svim mjerama.
  • Za dodjelu potpora putem ovog Javnog poziva u 2020. godini predviđeno je 950.000,00 kuna u Proračunu Općine Vrbanja.
  • Financijska sredstva za provedbu mjera osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbanja.

Podnošenje prijava i potrebna dokumentacija

  • Prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu Općina Vrbanja – Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja; ili osobno na navedenu adresu najkasnije  do 13. srpnja 2020. godine
  • Sve Obrasce i Izjave za prijavu na Javni poziv, kao i metodologija i kriteriji za ocjenjivanje zaprimljenih zahtjeva nalaze se u prilogu Poziva.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

VELIMIR REDL