REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa: 320-01/14-01/2351

Ur. br: 2212/08-01/01-14-1

Vrbanja, 04. studenog 2014. godine


Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za mjeru popravka tla (kalcizacija) na području

Općine Vrbanja

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obrtnici i trgovačka društva koja imaju sjedište u Općini Vrbanja.

Mjera obuhvaća:

–          Uzimanje uzoraka tla za analizu

–          Kemijsku analizu tla

–          Preporuku gnojidbe i mjere popravka tla

–          Utovar, vaganje i dovoz materijala za kalcizaciju (karbokalk)

–         raspodjele (razbacivanja) karbokalka po poljoprivrednim površinama,

Prijavljena površina mora biti slobodna od poljoprivrednih kultura u periodu od listopada 2014. do veljače 2015. godine.

Osigurano je ispitivanje na 400 lokacija, a prvenstvo će imati parcele veće od 5 hektara.

Zahtjevi se dostavljaju općinskom načelniku Općine Vrbanja  u roku od 7 dana od dana objave ovog poziva, a najkasnije do 11. studenog 2014. godine, do 15,00 sati, kada zahtjevi moraju i biti zaprimljeni u Općini Vrbanja, na adresu: Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja ili osobno u Općinu Vrbanja.

OBRAZAC ZAHTJEVA

NAČELNIK

Ivica Sep