REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Vrbanja, 12. svibnja 2023. godine

OBAVIJEST

Na temelju članka 17. stavak 3., a vezano uz članak  31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA: 940-07/23-01/2, URBROJ: 2196-31-01-1-23-1 od 28. ožujka 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja, objavljuje Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja.

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske“ na adresu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Vrbanja.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave: 12.05.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBANJA

 

JAVNI NATJEČAJ – neizgrađeno građevinsko zemljište 2023

Obrazac ponude

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP