Općina Vrbanja raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrbanja na privremeno korištenje udrugama koje provode programe od interesa za Općinu Vrbanja, te imaju registrirano sjedište na području Općine Vrbanja i djeluju na području Općine Vrbanja.

Rok na koji se općinski prostori dodjeljuju na privremeno korištenje je 5 (pet) godina.

Krajnji rok za dostavu prijava na predmetni javni natječaj je 24.02.2020. godine.

Tekst javnog natječaja i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u prilogu.

PRILOG: JAVNI NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA