Analizama vode izvršenih od strane ovlaštenog laboratorija Veterinarskog zavoda Vinkovci i internog laboratorija javnog isporučitelja vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanlizacije d.o.o. Vinkovci utvrđeno je da je voda u javnom vodoopskrbnom sustavu Strošinci ispravne za piće.

U naselju Strošinci kvaliteta vode iz vodoopskrbnog sustava će se i dalje redovito kontrolirati, po potrebi dezinficirati  te će o svakoj nastaloj promjeni korisnici biti obavješteni.

Vinkovački vodovod i kanlizacija