Općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo je Odluku o isplati božićnice korisnicima zajamčene minimalne naknade kod CZSS i umirovljenicima sa područja općine Vrbanja.

Svi umirovljenici i korisnici ZMN kod CZSS, koji ispunjavaju uvijete iz Odluke, trebaju podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja najkasnije do 17. prosinca 2021. godine.      

Nakon navedenog datuma zahtjevi se neće zaprimati!

Zahtjev možete preuzeti na www.opcina-vrbanja.hr

Zahtjevu je potrebno priložiti :

  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu o visini mirovine (presliku zadnjeg odreska mirovine (tuzemne I inozemne) ili izvatka iz banke ili Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovini), ne stariju od 2 mjeseca.
  • broj računa na koji će se izvršiti isplata božićnice (kopija kartice i dr.)

Zahtjev sa prilozima predaje se ISKLJUČIVO putem maila zdenka.j@opcina-vrbanja.hr,  pošte  na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 1. Vrbanja  ili osobno u zgradi Općine Vrbanja

Sve informacije možete dobiti putem telefona (032) 863-108

Pon-pet od 08:00-15:00 sati.

BOŽIĆNICA – ZAHTJEV 2021

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima 2021.