IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (www.mps.hr, Upravi za održivi razvitak seoskog prostora i/ili SAPARD Agenciji. Cjelokupni Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak možete naći na stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (www.strategija.hr).

Program će se provoditi kroz tri osnovna cilja, odnosno strateška prioriteta:

1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba standarda Zajednice

– Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

– Ulaganje u preradu i trženje

2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja

– Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika

– Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

3. Razvoj ruralne ekonomije

– Ulaganje u ruralnu infrastrukturu

– Diversifikacija gospodarskih aktivnost

Ovi prioriteti predstavljaju okosnicu hrvatske europske budućnosti jer se kroz EAFRD (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) provode mjere na gotovo identičan način tako da je ovo prava prilika da se RH pripremi na ponešto novi pristup financiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Korisnici IPARD programa ovisno od mjere mogu biti OPG u sustavu PDV, obrti i tvrtke što znači da ograničenja u tom smislu ne postoje.
Od 2007. – 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore.

Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice IPARD – Mjera 101.

Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice IPARD – Mjera 103.

* * * * *


16. prosinca 2009. – Na temelju članka 41. Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br. 146/09), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za:

Mjeru 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice

i

Mjeru 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice.

Natječaje možete pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Letke za ove mjere pogledajte u pdf dokumentu.

Mjera 101.

Mjera 103.