Temeljem javnog natječaja za dodjelu poticaja za kupovinu prve nekretnine i rješavanje stambenog pitanja na području Općine Vrbanja u 2020. godini potpisan je Ugovor za dodjelu financijskih sredstava obitelji iz Strošinaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predviđena sredstva u Proračunu Općine Vrbanja za nastavak ove mjere u 2020. godini iznose 180.000,00 kn.

Općina Vrbanja dodjeljuje poticaj osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile nekretninu za stanovanje na području Općine Vrbanja i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja.

Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj, te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.

Općinsko vijeće Općine Vrbanja je na svojoj 22. sjednici održanoj 31.08.2020. godine na prijedlog načelnika donijelo novu Odluku o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Vrbanja kojom su mjere proširene i na dodjelu poticaja za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito stambeno pitanje na području Općine Vrbanja u iznosu od 20.000,00 kuna. Novi natječaj će biti objavljen u studenom 2020. godine.