Općina Vrbanja, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Vrbanja.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 15. veljače 2023. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u slijedećim prilozima:

Odluka o načinu financiranja javnih potreba 2018.

Godišnji plan financiranja javnih potreba u 2023 godini

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja 2023.

Upute za prijavitelje javne potrebe 2023

Obrazac opisa programa ili projekta javne potrebe 2023

Obrazac proračuna JAVNE POTREBE .

Obrazac životopisa JAVNE POTREBE

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac izjave o nekažnjavanju javne potrebe

Ugovor o dodjeli sredstava 2023.