Poštovani,

Ovim putem Vas pozivamo da  kao potencijalni korisnici ispunite kratku anonimnu anketu koja se odnosi na izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a Šumanovci 2014. – 2020., a na temelju čega će LAG “Šumanovci” provoditi LAG natječaje za provedbu TO 4.1.1 i  TO 6.3.1.
Anketa je kratka te ispunjavanje iste neće oduzeti više od 10 minuta.
Unaprijed se zahvaljujem na pomoći.

Anketni upitnik:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv3rpBUm75vNxZyPnz8L7zarNKGtIBUuExxDSokbse8Onwhg/viewform?usp=sf_link

 

S poštovanjem,

 

LAG Šumanovci