REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA VRBANJA

                 OPĆINSKO  VIJEĆE

  KLASA:  024-03/23-01/2

  URBROJ: 2196-31-01-1-23-5

  Vrbanja, 24. kolovoza 2023. godine

 

          Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13, 1/18 i 4/21), članka 51. Poslovnika općinskog vijeća Općine Vrbanja,       

S A Z I V A M

17. (sedamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja

za dan 29. kolovoza 2023. godine / utorak / u 20,00 sati

u  prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

 

            Za sjednicu predlažem

         D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Sufinaciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan –prosinac 2023. godine, sufinanciranje učeničkih domova i stipendiranje studenata sa područja Općine Vrbanja,
  1. Problematika prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, te razmatranje Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog I miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja s tvrtkom Strunje- trade d.o.o.
  2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja načelnika općine o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za prvih 6 mjeseci u 2023. godini,
  3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vrbanja za 2023. godinu,
  4. Razmatranje zamolbi i ostalo.

 

             S poštovanjem,                

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Balta dipl. ing. šum.