Poštovani,

Vlada RH je na sjednici održanoj 30.3.2023. godine raspisala izbore za članove vijeća  i predstavnike nacionalnih manjina u JLP(R)S.

Na stranicama općine možete pregledati OBJAVU Ministarstva pravosuđa i uprave i OBAVIJEST Vukovarsko-srijemske županije, Službe za opću upravu.

OBJAVA BIRAČIMA

OBAVIJEST BIRAČIMA