Kao što nam je u protekle 2 godine bio običaj, i ove godine želimo izvjestiti zainteresirane o broju rođene djece koji imaju prebivalište u Općini Vrbanja, u 2012. godini.

U Vrbanji je rođeno 24 djece – jedno više nego lani. Soljanci su brojniji za 11 djece – troje manje nego lani, a u Strošincima se rodilo svega jedno dijete, za razliku od pet prologodišnjih.

Podjela djece po spolu je dosta različita kada se usporede Soljani i Vrbanja. 67% rođene vrbanjske djece je muškog spola, a u Soljanima je čak 81%  ženske populacije, pa bi u šali mogli reći da je razvidno gdje bi za 15-20-ak godina mladi Vrbanjci mogli izlaziti. Što se nadjenutih imena tiče, tu imamo čitav dijapazon različitih imena. Soljanci se drže pomodnih, a kratkih imena (Mata, Lea, Sara, Ema..), a Vrbanjci daju duža i ne toliko česta imena (Gabrijel, Lorenzo, Dominik, Emanuel, Matijas…) U samo jednom slučaju par blizanaca je uveselio roditelje, i to u Vrbanji.
Sljedeće godine nadamo se većem broju novorođenčadi!