REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-06/13-01/1502
Urbroj: 2212/08-01/01-13-1
Vrbanja, 25. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik VSŽ” br 5/13), članka 51. Poslvonika Općinskog vijeća Općine Vrbanja,

SAZIVAM

3. (treću) sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrbanja za dan 30. srpnja 2013. godine (utorak) u 20,00 sati u prostoru Općine Vrbanja (vijećnica)

Za sjednicu predlaže predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice općinskog vijeća
2. Donošenje odluke o odabiru jedinog ponuditelja na natječaju za dodjelu koncesije – preuzimanja, opremanja i prijevoza umrlih osoba na području Općine Vrbanja
3. Donošenje odluke o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama čiji su članovi/ce izabrani u Općinsko vijeće Općine Vrbanja
4. Davanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana VSŽ
5. Donošenje odluke o grobljima
6. Ostalo

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Žaper