4. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBANJA KLASA: 021-06/13-01/1624 URBROJ: 2212/08-01/01-13-1 Vrbanja, 09. rujna 2013. godine Na temelju članka 32. Statuta…

Više