REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-06/13-01/1235

Urbroj: 2212/08-01/01-13-1

Vrbanja, 20. lipnja 2013. godine


Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik VSŽ 5/13), članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbanja

S A Z I V A M


2. sjednicu Općinskog vijeća Općinskog Vrbanja

za dan 28. lipnja 2013. godine (petak) u 20,00 sati u prostoru Općine Vrbanja (Vijećnica)

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice općinskog vijeća

2. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za statut i poslovnik (predsjednik i četiri člana)

3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za proračun i financije (predsjednik i dva člana)

4. Donošenje odluke o imenovanju potpisnika za potpisivanje dokumentacije platnog prometa Općine Vrbanja,

5. Donošenje odluke o imenovanju socijalnog vijeća Općine Vrbanja

6. Donošenje odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

7. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja i oglasa za prijem u radni odnos

8. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrbanja

9. Donošenje odluke o imenovanju Kulturnog vijeća Općine Vrbanja

10. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

11. Donošenje odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja

12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbanja za 2013. godinu

13. Donošenje odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Ostalo

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žaper