Pogledajte cijelu kategoriju -> Informacije, Naslovna, Općenito

Plan obavljanja dimnjačarske službe u Općini Vrbanja u 2019. godini

Plan obavljanja dimnjačarske službe u Općini Vrbanja u 2019. godini (naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci).

Koncesionar: GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. Gunja, Tel: 0914114202, e-mail: gunjanska.cistoca@gmail.com