Ispunite online anketu

Danas je u posjet Općini Vrbanja stigao 3. razred osnovne škole Mara Švel-Gamiršek zajedno sa učiteljicom Katicom Vareševac. Ukupno 14 učenika se upoznalo sa samim prostorom i zgradom Općine, a nakon dobrodošlice djelatnica Općine Vrbanja učenici su naučili o snalaženju u prostoru uz pomoć karte naselja Vrbanja, gdje se nalazi koja ulica, pokazali su na karti točnu lokaciju škole i na kojoj strani se nalazi koji dio naselja Vrbanja. Bilo je kreativno i zanimljivo što možete vidjeti i iz fotografija.

Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

POZIV

Poštovani mještani Općine Vrbanja kao i svi koji se žele priključiti akciji, pozivamo vas da ako imate jelku koja bi se iskoristila za ukrašavanje prostora ispred zgrade Općine Vrbanja za božićnih blagdana da se javite u Jedinstveni upravni odjel, gđi. Zdenki Jelović radi doniranja iste. Isto tako trebati će nam i grana od jelke kojima ćemo aranžirati adventski vijenac.

Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OBAVIJEST

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  604-02/17-01/1182

URBROJ: 2212/08-01/01-17-1

Vrbanja, 02. studenog 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/17-01/904, UR.BROJ: 2212/08-01/01-17-3 od 30. kolovoza 2017. godine, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

Predmet ovog Natječaja je dodjela studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Vrbanja.

Svi studenti koji se kandidiraju za dodjelu studentskih stipendija dužni su dostaviti:

- Zahtjev za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (preuzeti obrazac na web stranici

Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
- potvrdu fakulteta o upisu na II, III, IV ili V. godinu studija,
- potvrdu o prebivalištu,
- prijepis ocjena za prethodnu godinu obrazovanja,
- presliku domovnice
- izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi, ovjerenu kod

javnog bilježnika,
- izjavu o zajedničkom kućanstvu (izdanu od podnositelja Zahtjeva),
- potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje u svrhu dokaza o nezaposlenosti,
- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza,

- presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

Pravo natjecanja imaju studenti koji su po prvi put upisali II, III, IV ili V. godinu studija, hrvatski državljani koji unazad jednu godinu imaju prebivalište na području Općine Vrbanja i ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi. Prednost pri dodijeli imat će kandidati s boljim prosjekom ocjena i studenti koji žive u obitelji s više djece.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu studentskih stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a najkasnije do 17. studenog 2017. godine.

Broj dodijeljenih studentskih stipendija ovisit će o financijskim mogućnostima Općine Vrbanja i broju prijavljenih studenata.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Na temelju provedenog natječaja načelnik općine donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno po studentu, počevši od mjeseca studeni 2017. godine do prosinca 2017. godine, s mogućnošću produženja do listopada 2018. godine ukoliko se osiguraju sredstva u Proračunu Općine Vrbanja za 2018. godinu.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o dodjeli studentskih stipendija u pismenom obliku.

Prijave za dodjelu studentskih stipendija podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za studentske stipendije”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

OBRAZAC : Zahtjev za dodjelu studentske stipendije

Načelnik Općine Vrbanja
Velimir Redl

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

OBAVIJEST

Javni isporučitelj vodnih usluga

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Vinkovci, 31. 10. 2017.

Naš broj:

Predmet: Informacija o kvaliteti vode u Strošincima

- zamolba za objavljivanje u Vašem mediju -

Molimo Vas da danas, utorak, 31. 10. 2017. godine pa do četvrtka 02. 11. 2017. godine, tijekom dana u Vašim redovitim informativnim emisijama,  pročitate slijedeću:

O B A V I J E S T

Obavještavaju se građani naselja Strošinci, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da se voda u javnom vodoopskrbnom sustavu Strošinci privremeno proglašava nepitkom. Voda se prije upotrebe za piće ili pripremu hrane mora obavezno predhodno prokuhati. Vinkovački vodovod i kanalizacija poduzima radnje dezinfekcije i ispiranja vodovodne mreže potrebne da se stanje javne vodoopskrbe u vodoopskrbnom sustavu normalizira. O normalizaciji javne vodoopskrbe korisnici će biti na vrijeme obavješteni

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: tel: 032- 638-846.

Javni isporučitelj vodnih usluga

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Dostaviti:

Vinkovačka televizija d.o.o.

Radio Vinkovci

Općina Vrbanja

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Internetska stranica VVK

Pismohrana VVK

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest

REPUBLIKA   HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

Jedinstveni upravni odjel


OBAVIJEST O NOVOM NAČINU ODRŽAVANJA OBREDA SPROVODA KAO I ODRŽAVANJA SV. MISE ZA BLAGDAN SVIH SVETIH


Poštovani mještani, korisnici mjesnog groblja Općine Vrbanja, naselja Vrbanja

Obaviještavamo Vas kako se uvodi novi način održavanja obreda sprovoda na mjesnom groblju u naselju Vrbanja. Od ovoga mjeseca u upotrebi je središnji prostor kapelice unutar koje će se izložiti tijelo pokojnika i održati obred sprovoda. U središnjem prostoru postoje predviđene klupe za sjedenje rodbine i najbliže obitelji pokojnika tako da svi koji će prisustvovati sprovodu dođu u središnji prostor kapelice i ostali koji ne stanu da se redaju odmah ispod natkrivenog dijela kapelice i nastavno uduž gdje su poredane kocke, stoga je osiguran prostor i u slučaju većeg broja ljudi na sprovodu. Isto tako, do središnjeg glavnog prostora kapelice uređena je i prostorija kuhinje, koja se može koristiti uz prethodnu najavu u zgradu Općine Vrbanja kako bi se osigurao ključ i one osobe koje žele organizirati bdijenje za pokojnika dan prije sprovoda i na sam dan sprovoda mogu to učiniti u samoj kapelici, jer svi predviđeni elementi su dostupni da se skuha kava i posluži unutar prostorije kuhinje. Pri održavanju svakog sprovoda toalet, muški i ženski će biti otključan i na raspolaganju svima. Otključavanje svog skladišnog prostora u kojemu se nalazi komora za hlađenje, otključavanje središnjeg (velikog) prostora kapelice u kojemu će biti izloženo tijelo pokojnika do održavanja samog obreda sprovoda, ali i dan prije tko želi organizirati bdijenje kroz nekoliko sati, a da mu je to nezgodno kod kuće, kao i naposljetku za otključavanje toaleta i ponovno zaključavanje nakon održavanja sprovoda zadužen je koncesionar „CVJEĆARNICA I POGREBNO PAVIČIĆ“, vl. Ivica Pavičić, kont. br. mob. 098 467 629 koji bude prisutan i osigurava sve prethodno navedeno.

Osim redovnog održavanja sprovoda jednom godišnje se u kapelici održava i sv. Misa za blagdan Svih Svetih. Ove godine 1.11.2017. sv. Misa će se održati u središnjem (velikom) prostoru kapelice gdje postavljene (tapacirane) klupe ostaju trajno i postoje predviđena mjesta pokraj oltara desno za crkveni zbor i lijevo pokraj oltara za „tutore“, ostatak klupa, a ima ih dovoljno predviđen je za narod, s tim da ostaju i mjesta za stajanje, ispred kapelice natkriveni prostor kao i ostatak prostora koji je opločan betonskim kockama. Na groblju u kapelici postoji razglas tako da bez obzira što će se sv. Misa održati unutar prostora dovoljno će biti ozvučeno da ljudi čuju i vani kao i dosadašnjih godina.

Cilj svega prethodnog navedenog je maksimalno iskorištavanje prostora kapelice u prave svrhe i da se kompletna svrha za koju je zamišljen u potpunosti iskoristi i da se sve obitelji i ožalošćeni za svojim pokojnicima u pristojnoj mjeri i na način dostojan svakog čovjeka oproste još taj zadnji trenutak.

Molimo sve za suradnju i razumijevanje za bolje svih nas u budućnosti!

Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

KLASA: 320-02/17-05/280

URBROJ: 370-05-17-3

Zagreb, 06.10.2017.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodnenovine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodnenovine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvuRepublike Hrvatske na području Općine Vrbanja.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči s azemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 1765 u k.o. Vrbanja, oranica,

površine 0,6098 ha, tržišna cijena iznosi 22.074,76 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu  podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 danaračunajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Zahtjev se dostavlja na adresu:  Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja – za k.č.br. 1765  k.o. Vrbanja“.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“, broj 120/2013).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnateljica Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku. Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelje zahtjeva.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

3A5B4EDF-C4B6-43E4-B86D-A95AD0D0A3A2

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Obilježavanje dana Općine Vrbanja

Obilježavanje dana Općine 2017.

I ove je godine bogatim programom obilježen Dan Općine Vrbanja.

U programu obilježavanja sudjelovale su  Udruge koje djeluju na području Općine Vrbanja.

Program je započeo 02.09.2017.  turnirom u odbojci na pjesku u organizaciji KUD-a Posavac Vrbanja gdje su mladi, članovi KUD-ova sa područja Cvelferije družili se i igrali odbojku.

Isti dan nastavljeno je obilježavanje „Fišijadom“ – natjecanjem u kuhanju fiš-paprikaša u organizaciji ŠRU“Spačva“ Vrbanja.

07.09.2017. u organizaciji LAG-a Šumanovci  održana je radionica „10 načina kako do bespovratnih sredstava Laga“ namjenjena  OPG  sa područja  Cvelferije.

Središnji događaji u obilježavanju Dana Općine  obilježavali su se 08.09. na sami Dan Općine, gdje su bili Sajam tradicijskih obrta i OPG-a sa područja Općine Vrbanja gdje su Udruge i OPG izložili svoje proizvode.

Nakon toga su položeni vijenci kod središnjih križeva na grobljima u sva tri naselja za sve preminule mještane naše Općine.  Isti dan je održana i Svečana sjednica općinskog vijeća, gdje su uz druge goste nazočili i župan Vukovarsko-srijemske županije i izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.  Na svečanoj sjednici uručene su i nagrade Općine Vrbanja. Nagrađeni su za kulturu Ivica Ćosić Bukvin, KUD Slavonija Soljani za sedamdeset godina djelovanja, na području školstva i sporta, Vladimir Šariri i Ivo Lukić, gospodarstva Jet-set d.o.o. Vrbanja  i uručena je zahvalnica gosp. Milanu Bandiću gradonačelniku Grada Zagreba za pomoć pri kupovini udžbenika u posljednje četiri godine.

Svečana sveta misa za sve mještane održana je u crkvi Preslavnog imena Marijina u Vrbanji.

Koncertom Miroslava Škore na igralištu u Vrbanji održana je zajednička proslava za sve mještane Općine Vrbanja.

U subotu 09.09. 2017. odigran je turnir veterana na nogometnom igralištu NK“Slavonija“ Soljani,gdje su sudjelovali svi veterani iz Strošinaca, Soljana i Vrbanje. Isti dan je otvorena i izložba likovnih radova sa kolonije „Vrbanjica 2016“, u Domu kulture u Vrbanji.  Isto večer je održana i promocija knjiga „Stazama baštine“ Ivana Ćosića Bukvinog.

U nedjelju 10. rujna u Strošincimaje obilježen Dan hrvatskih branitelja. Svetom misom za sve poginule Hrvatske branitelje sa područja Općine Vrbanja, polaganjem vijenaca na groblju u Strošincima, turnirom u odbojci te zajedničkim druženjem u Domu kulture u Strošincima.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito, Udruge, Zanimljivosti

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK
KLASA:  602-01/17-01/904

URBROJ: 2212/08-01/01-17-4

Vrbanja, 26. rujna 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Sl. Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) i Odluke općinskog vijeća KLASA: 602-01/17-01/904, UR.BROJ: 2212/08-01/01-17-2 od 30. kolovoza 2017. godine, načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika

u srednjoškolskom učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova smještaja u srednjoškolskom učeničkom domu za učenike s prebivalištem na području Općine Vrbanja, za prvo polugodište školske godine 2017/2018, s mogućnošću produženja.

Dokumentacija koju su podnositelji zahtjeva za sufinanciranje dužni dostaviti:

- Zahtjev za sufinanciranje (preuzeti obrazac na web stranici Općine Vrbanja ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja),
- potvrdu o upisu učenika u srednju školu za školsku godinu 2017/2018,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o smještaju učenika u učenički dom za školsku godinu 2017/2018,

- preslika osobne iskaznice učenika,
- potvrdu Općine Vrbanja o izvršenju svih financijskih obveza na adresi prijavljenog

prebivališta,

- preslika kartice tekućeg/žiro računa jednog od roditelja.

Pravo podnošenja prijave imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrbanja koji stanuju u učeničkom domu.

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 15 dana od dana objave javnog poziva, a najkasnije do 11. listopada 2017. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti izvješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o sufinanciranju u pismenom obliku.

Prijave za sufinanciranje podnose se na adresu: OPĆINA VRBANJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, s naznakom “za sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu”.

Sve detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja neposredno ili na telefon: 032/863-108.

Načelnik Općine Vrbanja
Velimir Redl

Zahtjev za sufinanciranje – obrazac

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Javni natječaji, Naslovna

Odluka o proglašenju elementarne nepogode od suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi  nastalih kao posljedica ekstremno visokih temperatura i suše, proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Vrbanja.

Štete od elementarne nepogode prijavljuju se u Općini Vrbanja najkasnije do 11.09.2017. godine, putem obrasca EN-P koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

U prijavi se obvezno navodi OIB,  te obvezno prilaže UPISNIK, vlasnički ili posjedovni list.


Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito

« PrethodnaSljedeća »