Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Vrbanja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi: Preuzmite ovdje.

Plan javne nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Pravilnik o nabavi roba, radova u usluga bagatelne vrijednosti.

JAVNA NABAVA

Otvoreni postupak javne nabave – komunalna oprema (kante i komposteri) 17.10.2014. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=454561

Plan javne nabave za 2015. godinu

Obavijest o namjeri davanja koncesijeza javne usluge – prikupljanje, odvoz i odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja. Datum objave 22.10.2015. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

POZIV NA NADMETANJE u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Muškovo-ključ” u Vrbanji, Etapa 1., Faza 2. Datum objave: 03.12.2015. god.

Detalje o objavi možete vidjeti: OVDJE

Plan nabave za 2016. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu, od 20.10.2017. god.

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE – NOVI

2018. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2018. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

2019. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU