Pogledajte cijelu kategoriju -> Informacije, Naslovna

OBAVIJEST

REPUBLIKA   HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRBANJA

Klasa:   013-01/17-01-436

Urbroj:  2212/08-01/01-17-1

Vrbanja,  20. travnja  2017. godine

IZBORNIM SUDIONICIMA OPĆINE VRBANJA

PREDMET: lokalni izbori – 21.svibnja 2017.

-obavijest –

Poštovani,

odlukama Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017., koje stupaju na snagu 20. travnja 2017., raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori).

Izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017.

I.  Obvezatne upute i obrasci za pripremu i provedbu lokalnih izbora

Na sjednici održanoj 13. travnja 2017. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo), donijelo je obvezatne upute koje su objavljene u „Narodnim novinama“ 19. travnja 2017., a koje stupaju na snagu istovremeno sa odlukama Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora 20. travnja 2017.

Obvezne upute objavljene su i na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Izborni sudionici obrasce za postupak kandidiranja mogu, počevši od 21. travnja 2017. od kada počinju teći rokovi za predaju prijedloga kandidacijskih lista i kandidatura :

- kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina“ i/ili

- preuzeti sa internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva.

Popis prodavaonica „Narodnih novina“ sa točnim adresama dostupan je na web stranici Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr

„Narodne novine“ će tiskati samo obrasce koji su potrebni za podnošenje kandidacijskih lista/kandidatura (npr. obrazac OLS -1- Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, obrazac OL-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i sl.)

II.  Zaprimanje kandidacijskih lista/kandidatura

Obvezatnom uputom L-II, Državno izborno povjerenstvo propisalo je redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora.

Rok za predaju kandidacijskih lista/kandidatura počinje teći 21. travnja 2017. u 00:00 sati, a ističe 4. svibnja 2017. u 24:00 sata.

III. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja zaprimat će kandidacijske liste/kandidature prema slijedećem rasporedu:

21., 24., 25., 26., 27., 28. travnja  i 2. svibnja 2017.   od 08:00 sati do 16:00 sati

22., 23., 29., 30. travnja i 1. svibnja 2017.                  od 10:00 sati do 14:00 sati

3. svibnja 2017.                                                            od 08:00 sati do 20:00 sati

4. svibnja 2017.                                                            od 08:00 sati do 24:00 sati

IV. Promjena naziva biračkih mjesta za područje Općine Vrbanja

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vrbanja donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Općine Vrbanja kojim nastupaju izmjene u pogledu naziva, odnosno adrese biračkog mjesta br.3 u Vrbanji i biračkog mjesta br. 5 u Soljanima.

Birači sa prebivalištem u Vrbanji  – HRASTOVA,JOSIPA BAČOKE,KOLODVORSKA 54-284 (PARNI) I KOLODVORSKA 65 – 487/4 (NEPARNI)  moći će glasovati na biračkom mjestu br. 3, Vrbanja, Javna građevina – poludnevni boravak za starije osobe, Kolodvorska 161, Vrbanja

Birači sa prebivalištem u Soljanima – JOSIPA KOZARCA, LJUDEVITA GAJA, MATIJE GUPCA, VRBANJSKA moći će glasovati na biračkom mjestu br. 5, Soljani, Dom kulture Soljani, M. Gupca 2, Soljani

V. Potrebne informacije svi sudionici lokalnih izbora mogu dobiti slanjem elektroničke pošte na mail adresu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vrbanja :

oip.vrbanja@izbori.hr

PREDSJEDNIK:

Pero Ivanović