Komunalije

Referent za stambeno-komunalne poslove: Ilija Janković, mob: 098/371-636

Komunalni redar: Stjepan Majcen, mob: 098/395-385

¸

Odluka o namjeri davanja koncesije – dimnjačarski poslovi (23. ožujka 2012.)

Obavijest o namjeri davanja koncesijeza javne usluge – prikupljanje, odvoz i odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja. Datum objave 22.10.2015. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Zaključak o davanu suglasnosti za promjenu cijena javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorzgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja od 13. prosinca 2018. godine:

Zaključak o suglasnosti stranica 1, Zaključak o suglasnosti stranica 2, CJENIK USLUGA.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRBANJA OD 12.12.2018. GODINE