Komunalije

Referent za stambeno-komunalne poslove: Ilija Janković, mob: 098/371-636

Komunalni redar: Stjepan Majcen, mob: 098/395-385

¸

Odluka o namjeri davanja koncesije – dimnjačarski poslovi (23. ožujka 2012.)

Obavijest o namjeri davanja koncesijeza javne usluge – prikupljanje, odvoz i odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja. Datum objave 22.10.2015. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje