Trenutno pregledavate članke iz kategorije | Zanimljivosti

Otvoren je poseban račun za uplatu pomoći

Općina Vrbanja otvorila je poseban račun za uplatu pomoći poplavljenom području.

Svaku uplatu za koju vam zahvaljujemo, možete uplatiti na

IBAN: HR97 2340 0091 5106 59217

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito, Zanimljivosti

Djeca rođena u Općini Vrbanja u 2013. godini!

I ove godine želimo izvjestiti zainteresirane o broju rođene djece koji imaju prebivalište u Općini Vrbanja, a rođeni su  u 2013. godini. Ukupno se na području Općine Vrbanja rodilo 27 djece što je zabrinjavajuće jer se trend smanjenja broja djece nastavlja iz godine u godinu.

U Vrbanji je rođeno 15  djece – 9 manje nego  lani što je značajno   smanjenje i od toga 8 djevojčica i 7 dječaka.  U Soljanima je rođeno 11  djece  –  isti broj kao i  lani te od toga 7 djevojčica i 4 dječaka, a u Strošincima se rodilo svega jedno dijete i to dječak, također isto kao i u prethodnoj godini.
Sljedeće godine nadamo se većem broju novorođenčadi!

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito, Zanimljivosti

OSNOVANA UDRUGA VOĆARA I POVRTLARA „PLOD“ OPĆINE VRBANJA

Na inicijativu zamjenice načelnika Gracijele Stiba u Soljanima je 12. siječnja 2014. osnovana Udruga voćara i povrtlara „Plod“ Općine Vrbanja. Osnivanjem udruge želi se pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i pojedincima koji se bave uzgojem voća i povrća da unaprijede svoju proizvodnju,  da kroz zajednički nastup na tržištima nabave repromaterijala i prodaje proizvoda povećaju konkurentnost svoje djelatnosti,  te da se zajedno i organizirano pojavljuju u marketinškim aktivnostima i promociji vlastitih proizvoda i usluga. Udruga broji 28 članova te je otvorena za pristupanje novih članova sa područja Općine Vrbanja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Udruge, Zanimljivosti

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama Općine Vrbanja

Sukladno naputku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije, objavljujemo popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Vrbanja u 2013. godini.

Popis korisnika sponzorstava i donacija.

Objavljeno unutar kategorije Dokumenti i obrazci, Informacije, Naslovna, Općenito, Zanimljivosti

Rođeno devetero djece više nego prošle godine

Uvidom u evidenciju zahtjeva za jednokratnu naknadu za rođenje djeteta, koju Općina Vrbanja isplaćuje od 2004. godine, u iznosu od 1.500,00 kuna, ustanovljeno je da je broj djece rođenih od roditelja koji imaju prebivalište u nekom od mjesta općine Vrbanja, premašio lanjski broj za devetero djece, što je povećanje za 30%.

Broj djece je povećan u sva tri naselja, a najviše u Vrbanji – za sedmero.  Iako raduje povećnje broja rođenih u odnosu na proteklu godinu, čime se ne može pohvaliti većina općina u županiji, još uvijek je veći broj umrlih i onih koji odlaze, u odnosu na novorođenu djecu.

Zanimljivo je istaknuti da  39-ero djece rođenih ove godine, nose čak 33 različita imena, pa smo ove godine dobili mještanine koji nose rjeđa imena, poput:  Ivor,  Adam, Marta, Anđela i Štefan.

Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Zanimljivosti

Šumska razglednica – Šumarija Vrbanja

U Časopisu za popularizaciju šumarstva “Hrvatske šume” broj 160/170, izašao je članak autora Antuna Zlatka Lončarića “Šumarija u kojoj je Josip Kozarac primjenio svoja prva stručna znanja”.

U vrijeme kada je u Vrbanji živio Josip Kozarac, u punom je zamahu bila sječa spačvanskih hrastika koje su stranci nemilosrdno krčili za proizvodnju francuske dužice i njemačkih akova brodske građe. Vrbanje iz toga vremena nema, nema ni Francuza, ostali su tek hrastovi što svjedoče o prošlom vremenu – i šumari novoga doba koji primjereno brinu o slavonskom zelenom blagu i ne dozvoljavaju da šumarska tradicija ovoga kraja nestane.

Cjelokupan članak preuzmite klikom na ovu poveznicu.

Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Općenito, Zanimljivosti

U 2010. godini rođeno 30 djece

Prema primljenim prijavama za isplatu naknade za rođeno dijete u Općini Vrbanja u 2010. godini, utvrđeno je da je u prošloj godini rođeno 30 djece s područja općine Vrbanja. U Vrbanji je rođeno 14 djece, što je dosad najniži broj novorođenčadi u ovom mjestu. Soljani su brojniji za 13 novorođenčadi, što je prosjek koji se bilježi unazad nekoliko godina. U Strošincima su rođena svega 3 novorođenčeta.

Podatci kojima raspolaže Općina Vrbanja otkrivaju da je u razdoblju od 2004. godine do 2010. godine, na području općine rođeno 287 djece (151 u Vrbanji, 103 u Soljanima i 33 u Strošincima), od čega 150 muških i 137 ženskih.

Tih 287 djece nose čak 153 različita imena, a najčešće su nadjenuta Filip (10), David (9), Patrik (9) i Ivan (7) kod muških, te Ana (8), Laura (5), Ema (4), Katarina (4), Ivana (4), Lana (4) i Petra (4) kod ženskih novorođenčadi.

Po naseljima, u Vrbanji se u tom radoblju najviše djece rodilo u znaku vodenjaka (19) i vage (17), u Soljanima djevice (14) i jarca (12), a u Strošincima vage (8) i vodenjaka (6).

Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Zanimljivosti

4000 godina staro groblje u vrbanjskoj šumi

Djelatnici zavičajnog muzeja Stjepana Grubera iz Županje su u suradnji i uz stručnu pomoć kolega sa sveučilišta u Southamptonu (UK) su tijekom mjeseca kolovoza 2010. godine nastavili sustavno istraživanje prapovijesnog groblja u vrbanjskoj šumi, koje je započelo još pretprošle godine. Studenti sa southemptonskog sveučilišta, predvođeni profesoricom dr. Sandy Budden, došli su kako bi dali svoj doprinos saznanjima o zajednicama brončanog doba, jer se pretpostavlja da je ovo groblje staro 4000 godina, što znači da pripada brončanom dobu.

Do sada su pronađena 104 grobna humka različitih veličina, a pravo je čudo da još uvijek postoji jer je većina ovakvih nalazišta uništena izoravanjem. Time što je groblje ostalo očuvano, dobili smo priliku vidjeti kako su humci izgrađeni, što sadržavaju, ali i kako su se članovi zajednice iz tog toba sastajali da bi pokojnicima iskazali poštovanje, kaže Andrea Malovoz, arheologinja zavičajnog muzeja u Županji.

Objavljeno unutar kategorije Kultura, Naslovna, Zanimljivosti