Trenutno pregledavate članke iz kategorije | Naslovna

Oglas – voditelj projekta – ZAŽELI

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/1356
URBROJ: 2212/08-01/01-17-1
Vrbanja, 13. prosinca 2017. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava  KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ: 524-06-03-01/2-17-56  i odbranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032 od 14. studenog 2017. godine, Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja

radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032  Ministarstva rada i mirovinskog sustava za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

-        VODITELJ PROJEKTA – Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja  – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:

-        visoka stručna sprema /magistar struke ili  viša stručna sprema/sveučilišni/stručni prvostupnik društvene struke.

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, dok traje obveza za istim projektom.

  1. 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

- sveukupno vođenje projekta , koordinacija cijelog projekta i administracija projekta.

3.          Prijavi je potrebno priložiti:

-                  presliku dokaza o završenoj školi

-                  životopis

-                  preslika osobne iskaznice

-                  ispis staža iz E-knjižice

-                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

Svi prijavitelji dužni su ispuniti izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Vrbanja.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

4.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 21. prosinca 2017. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas – voditelj projekta!“

5. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

6. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Velimir Redl

OBRAZAC – IZJAVA – OSOBNI PODACI

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna

Oglas- računovodstveni referent – Program ZAŽELI

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/1356
URBROJ: 2212/08-01/01-17-2
Vrbanja, 13. prosinca 2017. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava  KLASA: 910-04/17-07/10 URBROJ: 524-06-03-01/2-17-56  i odbranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032 od 14. studenog 2017. godine, Općina Vrbanja objavljuje:

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Vrbanja

radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.05.0032  Ministarstva rada i mirovinskog sustava za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

-        RAČUNOVODSTVENI REFERENT – Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja  – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:

-        najmanje završena srednja stručna sprema IV stupnja – ekonomskog ili upravnog smjera ili gimnazije

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, dok traje obveza za istim projektom.

  1. 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

-        sveukupno vođenje financija projekta i cjelokupno računovodstveno praćenje projekta.

3.          Prijavi je potrebno priložiti:

-                  presliku dokaza o završenoj školi

-                  životopis

-                  preslika osobne iskaznice

-                  ispis staža iz E-knjižice

-                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Vrbanja.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

4.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 21. prosinca 2017. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas – računovodstveni referent!“

5. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

6. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Velimir Redl

OBRAZAC – IZJAVA – OSOBNI PODACI

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna

Advent u Općini Vrbanja

Ove godine po prvi puta Općina Vrbanja u suradnji sa svim udrugama s područja naselja Vrbanja organizira 1. Advent u Općini Vrbanja. Kako to i priliči održavanju adventskog sajma, posjetitelji će imati prilike jesti domaće pečene kobasice i slaninu, ugrijati se uz šalicu kuhanog vina ili čaja i naposljetku se zasladiti domaćim krofnama ili listarićima. Kako bi program bio još bogatiji tamburaši će koju zasvirati te zbor župe Vrbanja i ženska pjevačka skupina Cvelferke koju zapjevati.
Vrijedne ruke naših čuvarica kulturne baštine, članica udruge Posjed Vrbanja kao i zadrugari iz učeničke zadruge Šor koja djeluje pri osnovnoj školi u Vrbanji će izložiti svoje radove te ćete imati prilike nešto kupiti i poklonom iznenaditi svoje bližnje.
Pozivamo sve mještane Općine Vrbanja kao i sve goste da nam se pridruže da se prisjetimo nekih davnih vremena i da u zajedništvu iščekujemo najradosniji blagdan Isusova rođenja!

Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRBANJA
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/1343
URBROJ: 2212/08-01/01-17-1
Vrbanja, 07. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 5/13), načelnik Općine Vrbanja objavljuje:

O G L A S

  1. 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova na području Općine Vrbanja, za 5 izvršitelja programa, a sve prema programu Javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

-                  društveno korisni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava tijekom jeseni i zime na području  Općine Vrbanja.

3.        Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji – hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

4.        Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

-                  presliku dokaza o završenoj školi

-                  životopis

-                  preslika osobne iskaznice

-                  ispis staža iz E-knjižice

-                  dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih

osoba

-                  eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju

zelenih površina

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obvezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Napomena: Nezaposlene osobe moraju biti sa područja Općine Vrbanja.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

5.      Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 15. prosinca 2017. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Za oglas Javnih radova – ne otvaraj!“

6. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

7. Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

8. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

NAČELNIK OPĆINE

Velimir Redl

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna

POZIV

Pozivamo sve kreativne i talentirane koji smatraju da im radionica može koristiti da se odazovu.

Općina Vrbanja

Objavljeno unutar kategorije Naslovna, Općenito

Objavljena druga Odluka o financiranju projekata u sklopu ESF Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je drugu Odluku o financiranju za 20 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ kojom je Općini Vrbanja odobreno provođenje programa u ukupnom iznosu od 3.153.512,84 kn (financiranje 100%) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija i Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Pokazna vježba Civilne zaštite Općine Vrbanja

Danas je u Vrbanji održana terenska vježba “Krcanovača 2017.” Civilne zaštite Općine Vrbanja, HGSS-a, te udruga s područja Općine Vrbanja -potraga za nestalom osobom. Početna lokacija jutros  je bila na lovačkoj kući u Vrbanji, a pokazna vježba je bila u šumi «Krcanovača». Tema vježbe bila je potraga, pronalazak i spašavanje povrijeđene osobe izvan urbanog područja.Cilj i zadaća je provjera osposobljenosti, opremljenosti i djelovanja HGSS – stanice Vinkovci i članova DVD-a i lovačkih i ribolovnih udruga, s područja općine, u potrazi i spašavanju povrijeđene osobe izvan urbanog područja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Vrbanja

Danas su predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Vrbanja, te načelnik Općine Vrbanja kao i prethodnih godina dočekali branitelje iz UDVDR Ravne Brčko i UDVDR Tuzla- Gornja Obodnica koji su se pješke uputili u grad Vukovar na 26. obljetnicu Kolone sjećanja.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge – komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbanja. Datum objave u elektroničkom oglasniku javne nabave: 16.11.2017. godine.

Detalje o objavi možete vidjeti: OVDJE

Objavljeno unutar kategorije Javni natječaji, Naslovna

Prijedlog Proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu

Poštovani mještani Općine Vrbanja,

predstavljamo Vam nacrt prijedloga proračuna Općine Vrbanja za 2018. godinu, kojeg možete pregledati klikom na  ovu poveznicu: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VRBANJA ZA 2018. GODINU.

Radi se o nacrtu, koji je predan vijećnicima na uvid, kako bi oni prilikom izglasavanja proračuna za sljedeću godinu, imali vremena iznijeti svoje stavove za stavke proračuna. Prijedlog je, naravno, podložan promjenama i o vijećnicima ovisi kakav će proračun biti izglasan u prosincu 2017. godine.

Objavljeno unutar kategorije Informacije, Naslovna, Općenito